Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажил

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-05-30

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажилд тасралтгүй оролцож байна.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр