Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Б.Нямсүрэн:H.FL17]

Огноо: 2018-04-21

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар:

эвэрлэгээ зохион байгуулах тухай СБ дүүргийн Засаг даргын албан даалгавар

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн