Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ГХТ-ОУЭШ хурал зохион байгуулах- Багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: [Ц.Энхээ:H.FL18]

Огноо: 2015-10-16

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн