Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш нарын МХТ-ийн олимпиад

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-04-15

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Сургуулийн нийт багш нарын дунд МХТ-ийн уралдаан зохион байгуулсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр