Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цасны баяр 2017

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2017-01-06

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: gh

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн