Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төлөөлөгч (7th Model ASEM)

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-06-10

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Мэтгэлцээн

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: df

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн