Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлдвэрчний эвлэлийн хуралд оролцсон

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2017-01-11

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: МУБИС-ийн

Товч тайлбар: хр

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн