Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Улсын төрөлжсөн олимпиад (2015-2016)

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2016-04-24

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: өб

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн