Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажил

Зохиогч:   Г.Хишигбаяр

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2018-05-30

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар: Сургууль, тэнхимээс зохион байгуулсан ажилд тогтмол оролцдог. (Их цэвэрлэгээ, хурал, цуглаан, ангийн ажил, дипломын урьдчилсан хамгаалалт, дадлагын тайлан хамгаалалт болон бусад ажил)

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Г.Хишигбаяр