Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийн хичээлийн 3-р байрны орчимд мод тарих, цэцгийн мандлыг цэцэгжүүлэх

Зохиогч:   Т.Мөнхзул

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2015-10-07

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн

Товч тайлбар:

Ерөнхийлөгчийн "Мод тарих үндэсний өрийг зарлах тухай" 2010 оны 04 сарын 14-ий өдрийн шийдвэрт үндэслэн Ургамлын аж ахуй хичээлийн хүрээнд ББШ-4 ангийн оюутнуудыг удирдан, хичээлийн байрны ажилчдын хамт МУБИС-ийн хичээлийн 3-р байрны гаднах талбай, цэцгийн мандлыг цэцэгжүүлэх, мод тарих аяныг зохион явуулав.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: Т.Мөнхзул