Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Methodology of Teaching Speaking Skill

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч: Ц. Энхээ,Ц. Мөнх-Ундар,Ц. Даваабаяр

Огноо: 2016-12-07

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: гадаад мэргэжилтэн Жэймстэй хамтарсан

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн