Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Улсын төрөлжсөн олимпиад (2013-2014)

Зохиогч:   О.Мягмарсүрэн

Хамтран оролцогч:

Огноо: 2014-04-21

Нийтийг хамарсан ажлын төрөл: Олон нийтийн ажил

Нийтийг хамарсан ажлын зэрэглэл: Бусад

Товч тайлбар: өб

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Нийтийг хамарсан бүтээл оруулсан: О.Мягмарсүрэн