Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бадрангуй алдарт багшийн сургуулийн түүхэн он жилүүд

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн сургуулийн 90 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Энхцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-10-18

Илтгэлийн хураангуй: Монгол улсад багшлах мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсний болон Багшийн сургууль үүсэж хөгжсөний 90 жилийн түүхэн товчоо.   

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #Багшийн сургууль #Түүхэн товчоо

Илтгэл нэмсэн: Д.Энхцэцэг