Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
How to use dictionaries

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхмийн семинар

Илтгэгч:  Д.Насанханд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-12-18

Илтгэлийн хураангуй: Using dictionaries is one of the  effective ways to learn English.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Насанханд