Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хос хэлтэй оюутнуудын хэлний хэрэглээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын Судалгаа Инновацийн Хөгжил ОУ-ыэ ЭШХ ЭШХ -ын хурал

Илтгэгч:  Г.Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-05-01

Илтгэлийн хураангуй: