Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Бага насны хүүхдийг цэцэрлэгийн орчинд бодитой үнэлэх нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар ГХС-ийн Америк судлалын тэнхимтэй хамтран хэлэлцүүлсэн.

Илтгэгч:  Ч.Аззаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-19

Илтгэлийн хураангуй: Бага насны хүүхдийн боловсролын судалгааны институт Dr.Shanon Riley-Ayers “Бага насны  хүүхдийг цэцэрлэгийн орчинд  бодитой үнэлэх нь” илтгэлийг орчуулж ГХС-ийн Америк судлалын тэнхимтэй хамтран их семинарт хэлэлцүүлсэн.                                                            

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Аззаяа