Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гелийн атомын олон нээлттэй сувагтай континуумын төлөвийг тодорхойлох шинэлэг диагналчлах арга. Фотоиончлолын огтлол

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС – ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  С.Батхуяг

Хамтран илтгэгч: [М.Баяртогтох:07.PMD020]

Илтгэсэн огноо: 2012-04-25

Илтгэлийн хураангуй: We have obtained parameter formula photoionozation cross section, while chose  the multi configuration continuum wave function with opening channel of helium atoma at the total momentum representation which  are product of symmetrized wave functions of iona and through out electrons, each their  continuum wave functions determined Balashov diagonalization method.