Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Information exchange

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн семинари

Илтгэгч:  Г.Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-12-18

Илтгэлийн хураангуй: Мэдээлэл солилцох аргыг англи хэлний хичээл дээр үр дүнтэй зохион байгуулах үзүүлэн, тараах материал ашиглан явуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Чулуун-Эрдэнэ