Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: ММТ-2015

Илтгэгч:  Б.Норжинбуу

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-05-01

Илтгэлийн хураангуй:

Дэлхий нийтээр мэдээлэл, харилцааны технологи эрчимтэй хөгжиж түүний үр нөлөөгөөр хүн бүр ямар нэгэн нийгмийн сүлжээнд харьяалагдаж байна. Манай улсын хувьд ч нийгмийн сүлжээнд хамааралтай хүмүүс нийт хүн амын 29,56% хувийг эзэлж байгаа ба тэдгээрийн 63% нь 13-25 насныхан эзэллэж байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон. Цаашид Facebook, twitter гэх мэт нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн тоо улам бүр нэмэгдэх хандлагатай байгаа ба манай улсын хувьд нэг жилд өсөх өсөлтийн зэрэг нь 9,8% байгаа аж. Цаашид Монгол улсын нийгмийн сүлжээ (Facebook) хэрэглэгчдийн тоо улам бүр нэмэгдэх төлөвтэй байгаа учраас нийгмийн  сүлжээг  ёс зүйтэй, зөв ашиглах, зөв хандлагатай болох, цаашилбал, нийгмийн сүлжээг боловсрол,  сургалтад ашиглах талаар багш нар анхаарах шаардлагатай болж байна.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Норжинбуу