Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тамсагийн газрын тос олборлох үйлдвэр орчмын байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Суралцагчдын сурлагаар хоцорч амжилтгүй сурдаг шалтгааныг илрүүлэх, сэргийлэх арга замууд
Зохиомлоор үүсгэсэн уур амьсгалын дулааралд зүйлийн үзүүлэх хариу үйлдлийг организмын бүтэц үйл ажиллагаанд тулгуурласан үнэлгээгээр таамаглах нь
"ЭКО АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ НЬ ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ БОЛОХ НЬ"
"ТАМИРЧИД ЯАЖ ХООЛЛОДОГ ВЭ?"
Насны үечлэл дэх хүүхдийн хөгжил хичээл дээр цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь
Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд /Sc.D/ Д.Санжжавын оруулсан хувь нэмэр, зарим бүтээлд дүн шинжилгээ хийсэн байдал
Монгол хэлний үндсэн тооны нэрийн гарал ба тоолох арга(Орчуулж хэлэлцүүлсэн илтгэл)
Орчин үеийн үг бүтээхэд орчуулгын үгийн үүрэг - Япон хэлний жишээ - (Орчуулж хэлэлцүүлсэн илтгэл)
Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд доктор профессор Д. Санжжавын оруулсан хувь нэмэр
3-4 настай хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн судалгаа
Полифосфорын хүчлийн физик-химийн судалгааны дүнгээс
Монгол улс дахь мэргэжлийн нийгмийн ажлын боловсрол: Ололт амжилт, сургамж, туршлага, ирээдүйн төлөв
Цагаан өвгөний дүрслэл дүрийн бэлгэдэл
Багшийн хөгжил
Эдийн засгийн өсөлтийн Кобба- Дугласын функцын загвар
Чулуун зэвсгийн үеийн хадны зургийн үечлэлд хийсэн судалгаа
Бөөрөнцөг түлхэлтээр эхлэн хичээллэгч оюутан тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтэнд хийсэн судалгаа
хан аймгийн Луу гүний хошууний Тарва ченбуулин хийд
COSTUME OF MONGOLIAN IKH HUREE CAMS, ITS CHARACTER REFLECTS MODERN CAMS.
Using weblog to improve students' writing skill
- Бурхач Жүгдэрийн “Нийслэл хүрээ зургийн зохиомж, дүрслэлийн онцлог
---------------
<<
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>