Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хөгжил

Илтгэсэн хурлын нэр: КМТС, Ар

Илтгэгч:  Д.Алтанзаяа

Хамтран илтгэгч: [Д. Эрдэнэтуяа:99.MAT090],[Д. Батзаяа:99.MAT050]

Илтгэсэн огноо: 2013-05-24

Илтгэлийн хураангуй: Багш нь төрийн үйлчилгээний албан хаагч, төрийн боловсролын үйлчилгээг иргэдэд хүргэдэг, нэг талаас “үйлчлэгч”, нөгөө талаас оюуны потенциал, бүтээлийг үйлдвэрлэгч юм. Нийгмийн хурдтай хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд багш өөрийгөө байнга хөгжүүлэх шаардлага тулгардаг.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

zayaka812@yagoo.com

Илтгэл нэмсэн: Д.Алтанзаяа