Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Насны үечлэл дэх хүүхдийн хөгжил хичээл дээр цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: "Багш боловсролын шинэчлэлийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх нь" сэдэвт семинар

Илтгэгч:  Т.Норовсүрэн

Хамтран илтгэгч: [А.Ичинхорлоо:99.GEN110]

Илтгэсэн огноо: 2013-11-25

Илтгэлийн хураангуй:

"Багш боловсролын шинэчлэлийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх нь" сэдэвт семинарт "Насны үечлэл дэх хүүхдийн хөгжил хичээл дээр цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглах нь" сэдвээр илтгэл тавьлаа.

Энэхүү хичээлд насны үечлэлтэй холбоотой агуулгын тогтолцоог боловсруулж холбоосжуулах, цахим тест, 3D ном, нэр томъеоны тайлбар толь, мөн хичээлтэй холбоотой видео бичлэг, зураг семинар ажлын удирдамж зэргийг ашиглан цахим хичээл боловсруулж хэлэлцүүлсэн. Энэхүү хичээлээр зөвлөмж, заавар боловсруулагдаж МУБИС-ийн Архангай дахь Багшийн сургуулийн бүх багш нарт жишээ файл болгон тараагдсан.

Цахим хичээл Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Норовсүрэн