Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
3-4 настай хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Доктор (Ph.D) дэд профессор Д.Ганбатын нэрэмжит пофессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Г.Батцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-23

Илтгэлийн хураангуй:

 Хүүхэд  1 хүртэлх насандаа, 4-5 насандаа, 12-14 насандаа  эрчимтэй өсдөг. Энэ гурван эрчимтэй өсөлтийн үе хаашаа хазайж байгааг судалж байх учиртай. Эрчимтэй өсөлтийн эхний хоёр үе нь нийгмээс их хамааралтай байдаг. Иймээс улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төвшинг тодорхойлохдоо 4-5 настай хүүхдийн өсөлт хөгжилтийн үзүүлэлтийг нэг шалгуур болгодог байна. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #центиль #3-4 настай хүүхэд #биеийн өндөр #өсөлт хөгжилтийн үзүүлэлт #биеийн жин

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Г.Батцэцэг