Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд доктор профессор Д. Санжжавын оруулсан хувь нэмэр

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны түүх ба өнөөгийн хөгжил

Илтгэгч:  Б.Мөнх-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-06-15

Илтгэлийн хураангуй:

Доктор, Профессор Д. Санжжав


Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Мөнх-Эрдэнэ