Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эх газрын эрс тэс уур амьсгал дахь (Монгол, Хараа гол) хоёр симпатрик зүйлийн өдөрч шавжийн амьдралын цикл болон амьдрах орчны сонголт

Илтгэсэн хурлын нэр: Биологийн салбарын семинар

Илтгэгч:  Ч.Сувдцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-12

Илтгэлийн хураангуй:

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд голын систем дахь усны шавжийн аутэкологийн мэдээлэл хязгаарлагдмал байдаг.

Тиймээс, энэ судалгааны зорилго нь Монголын хойд хэсэгт байрлах Хараа голын Ephemera orientalis болон Ephoron nigridorsum гэсэн 2 симпатрик зүйлийн өдөрчийн амьдралын цикл, авгалдайн хөгжил, нягтшил, бичил амьдрах орчны тархалт, хоёрдогч бүтээмж зэргийг судалж анализ хийх юм.  

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Сувдцэцэг