Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд /Sc.D/ Д.Санжжавын оруулсан хувь нэмэр, зарим бүтээлд дүн шинжилгээ хийсэн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны түүх ба өнөөгийн хөгжил

Илтгэгч:  Т.Норовсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Б.Мөнх-Эрдэнэ:99.EDS100]

Илтгэсэн огноо: 2012-06-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэл сэдэв: Монголын сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд доктор/SC.D/,профессор Д.Санжжавын оруулсан хувь нэмэр /The contribution of Mongolian psychological professor, Dr D.Sanjjav/

Илтгэл бичсэн: МУБИС-ийн Архангай дахь  Багшийн сургуулийн Боловсролын судлалын тэнхимийн багш: Т.Норовсүрэн/psychologist/ Б.Мөнх-Эрдэнэ /psychologist/

Abstract     

The historical significance of the life and works of psychological professor, Dr D.Sanjjav, who contributed to the development of psychology in Mongolia, was studied.  Also his scientific works that instruct scientists and young psychologists in psychological concepts and understanding are reported, as well as the memory of and the need to respect his works and the development and understanding of his work for the future.   

Үндэслэл: Хүн төрөлхтөн эдүгээ шинжлэх ухаан, техник технологийн салбарт гайхалтай амжилт олж, цаашид монгол хүн бүр өөрсөд рүүгээ хандаж, “сэтгэл зүрхээ” судалж танин мэдэх хэрэгтэй боллоо гэх асуудал дээр санаа нэгдэх болжээ. Бид хагас зуун жил сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг судлаад монгол хүний танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа, сэтгэхүйн онцлог зэргийг системтэй судалж, ирээдүйгээ харсан судалгааг тун цөөхөн хийсэн байдаг. Тэдгээр эрдэмтдийн нэг бол сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны доктор/SC.D/Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Норовсүрэн