Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Полифосфорын хүчлийн физик-химийн судалгааны дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-ийн багш нарын ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Жаргалсайхан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-11-08

Илтгэлийн хураангуй: фосфоритоос ХФХ улмаар ПФХ гарган авах технологийн горимыг тогтоох, ПФХ-ийг гарган авах туршилт, түүний бүтэц, найрлагын талаар судалсан судалгааны дүнг илтгэсэн болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #ХФХ

Илтгэл нэмсэн: Б.Жаргалсайхан