Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тамсагийн газрын тос олборлох үйлдвэр орчмын байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ФТС-ийн Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  М.Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-13

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Эрдэнэтуяа