Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчин үеийн үг бүтээхэд орчуулгын үгийн үүрэг - Япон хэлний жишээ - (Орчуулж хэлэлцүүлсэн илтгэл)

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-МОСС-тай хамтарсан туршлага солилцох семинар

Илтгэгч:  Ё.Нямхишиг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-14

Илтгэлийн хураангуй: Хятад, Япон нь ханз ба Зүүн Азийн нийтийн бичгийн хэлэнд суурилан хил хязгаарыг давж, орчин үеийн орчуулгын үг гэх шинэ үгийн сангийн тогтолцоог бий болгосон байна. Орчин үеийн орчуулгын үг нь Япон хэлний үгийн санд том байр суурь эзлэх бөгөөд ялангуяа эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаатай холбоотой гол цөм болсон үгсийн ихэнх хувийг эзэлж байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #орчин үеийн үг #япон хэл #орчуулгын үг

Илтгэл нэмсэн: Ё.Нямхишиг