Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Using weblog to improve students' writing skill

Илтгэсэн хурлын нэр: МҮДС-н багш нарын ЭШХ

Илтгэгч:  Х.Нармандах

Хамтран илтгэгч: [Б.Нямсүрэн:01.ELA100]

Илтгэсэн огноо: 2012-05-01

Илтгэлийн хураангуй:

 

   Since 1998, weblogs have gained increasing notice in the cyberspace community because even people without programming experience can also easily update and publish their personal web sites [Blood, 2000]. More and more foreign educators have applied this user-friendly technology to classroom instruction and language learning [Campbell, 2003; Johnson, 2004]; however, it seems that relatively few English teachers have ever used blogs in an ESL writing class.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #weblog

Хавсаргасан файл:

zolbayarmandakh@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Х.Нармандах