Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бөөрөнцөг түлхэлтээр эхлэн хичээллэгч оюутан тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтэнд хийсэн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Доктор (Ph.D) дэд профессор Д.Ганбатын нэрэмжит багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Э.Баатарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-23

Илтгэлийн хураангуй: Шидэлтийн спортоор хичээллэж буй оюутан тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг тодорхойлон сургалт-дасгалжуулалтын төлөвлөлт боловсруулан амжилтыг ахиулах.   

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #оюутан-тамирчин #бөөрөнцөг түлхэлт

Илтгэл нэмсэн: Э.Баатарсүрэн