Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын сурлагаар хоцорч амжилтгүй сурдаг шалтгааныг илрүүлэх, сэргийлэх арга замууд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС,ГХС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  А.Үүрцайх

Хамтран илтгэгч: [Б.Сономбалжир:01.ELM140]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Хичээлийн агуулга, арга зүйн үндсийг дутуу ойлгож мэдлэг чадвар, дадал дүй дутуу эзэмшихийг сурлагаар хоцрох гэнэ. Сурлагаар их хоцорсоноос болж анги улирах, сургуулиас завсардах зэрэг тоогүй үзэгдэл гардаг байна. Хоцрогдлыг цаг тухайд нь илрүүлэхийн тулд багш хоцрогдлын шинж тэмдгийг мэддэг, сургалтын явцад тэдгээрийг илрүүлж, сэргийлж чаддаг байх ёстой

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүмүүжлийн нөлөө #мэдлэг эзэмшилт #нэмэлт хичээл #сурах чадвар
Илтгэл нэмсэн: А.Үүрцайх