Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Экологийн тааламжгүй хотод амьдарч байгаа сургуулийн бага ангийн сурагчдыг биеийн тамирын дасгалаар эрүүлжүүлэх нь (Башкортостан улсын Стерлитамак хотын жишээн дээр)

Илтгэсэн хурлын нэр: “Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл-II” Семинар

Илтгэгч:  Г.Батцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-13

Илтгэлийн хураангуй:

Сүүлийн арван жил хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал  ялангуяа өсвөр насны хүүхдийнх ихээхэн муудаж, өсвөр насны эрүүл хүүхдийн эзлэх хувь буурч, архаг эмгэгтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй өвчтөний тоо нэмэгдэж байгаа билээ.

Экологийн, нийгмийн  зэрэг гадаад хүчин зүйлийн нөлөөний үр дүн болох үл дасан зохицлын хам шинж, мэдрэлийн, дархлааны, цус төлжүүлэх, шээс ялгаруулах тогтолцооны болон дотоод шүүрлийн тогтолцооны эмгэгээр өвчилж байгаа хүүхдийн тоо жилээс жилд өсөж байна. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #эмчилгээний биеийн тамир #эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа #нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа #Экологийн хүчин зүйлүүд #спортын ачаалал

Илтгэл нэмсэн: Г.Батцэцэг