Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын онцлог, ялгаатай байдлыг сургалтанд харгалзан үзэх замаар тэднийг хөгжүүлэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Чанартай боловсрол-Өнөөгийн хэрэгцээ

Илтгэгч:  М.Чимгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-20

Илтгэлийн хураангуй: