Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Биеийн тамирын багшийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэх асуудалд”

Илтгэсэн хурлын нэр: Биеийн тамирын боловсрол спортын дасгалжуулалтын онол арга зүйн хөгжил МУБИС-ийн 60 жил, БТС-ийн 55 жилийн ЭШБХ

Илтгэгч:  Д.Баярлах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-10-12

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #төлөвлөгөө #хэрэгцээ #биеийн тамирын багш

Илтгэл нэмсэн: Д.Баярлах