Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Гадаад хэлний хичээлээр суралцагчдыг үнэлэх нь”

Илтгэсэн хурлын нэр:  МУБИС-ГХС-н Эрдэм шинжилгээний хуралд

Илтгэгч:  Ц.Баясгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-27

Илтгэлийн хураангуй: Суралцагчдын явцаар үнэлэх аргазүй

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Баясгалан