Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг утгын талаас авч үзэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн ГХС-ийн 20 жилийн ойд "Гадаад хэлний сургалт: зэрэгцүүлсэн хэлзүй, заах аргын тулгамдсан асуудлууд"

Илтгэгч:  З.Баярчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-11-07

Илтгэлийн хураангуй: Дэлхийн хэл шинжлэлд хэлний аливаа асуудлыг "эх"-ийн түвшинд авч үзэх болоод нэгэн зуун өнгөрч байгаа ч "эх судлал" хэмээх салбар ухаан нь эрт дээр үеэс хөгжиж ирсэн. Тиймээс хэлний нэгжийг дан ганц утга, хэлзүйн талаас төдийгүй өгүүлбэрийн түвшинд авч үзэх нь онол хийгээд хэрэглээний хувьд тун чухал учир англи хэлний холбоос, холбох хэрэглүүрийг уран зохиолын эхийн бүтцийн гол бүрэлдэхүүн болгон анализ хийв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хэлний нэгж #үг холбох арга #эх судлал #холбох үг #өгүүлбэрзүйн түвшин #холбоос

Хавсаргасан файл:

zb452001@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: З.Баярчимэг