Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Асуултаар хэрхэн оновчтой чиглүүлэх вэ?

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  О.Алтангоо

Хамтран илтгэгч: [Б.Гантуяа:07.PMD040]

Илтгэсэн огноо: 2013-05-13

Илтгэлийн хураангуй:

Хураангуй

 

“Би хичээл дээрээ асуултыг зөв, ойлгомжтой асуудаг уу?” Бид ярилцаад энэ асуудлын хүрээнд үйл ажиллагааны бичил судалгаа төлөвлөж, хамтран ажилладаг ЕБС-ийн багштай хамтран явуулж байгаа тухайгаа өгүүлнэ. Бид энэ өгүүлэлдээ зөвхөн асуултын тухай, асуултыг хэрхэн асуудаг тухай бичихийг зорьсонгүй. Бидний хийсэн энэхүү бичил үйлийн судалгааны явц, бидний олж авсан мэдлэг, туршлага, алдаа оноотой олон асуудал, бэрхшээлүүдийг мэргэжил нэгт багш, судлаачидтай хуваалцахыг зорилоо.