Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Урвуу ба шугаман алслалтын харьцуулсан судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: ДУТС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  A.Ариунболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй:

However invert perspective looks like reverse image of linear perspective, it is not made by linear formation and the imaginary area and its quality is so different from linear perspective. But invert perspective image becomes the root to discover linear perspective’s law and the linear perspective principle serves for distant area perceptive perspective.