Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Сургуулийн бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийн түвшингийн судалгаа”

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БТС-ийн профессор, багш нарын жламжлалт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Д.Баярлах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-17

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Сургуулийн бага насны хүүхэд #бие бялдрын чанар. #хөдөлгөөний эвсэл #хөдөлгөөн

Илтгэл нэмсэн: Д.Баярлах