Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бадминтоны залуу тамирчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг тусгай тест ашиглан судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: БТС-ийн Гимнастикийн тэнхмийн багш нар

Илтгэгч:  Ч.Цогтбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-18

Илтгэлийн хураангуй: