Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эхийн гол санааг асуултаар илэрхийлэх чадвар ба зөв бичих дүрмийн хэрэглээг судалсан зарим үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын судалгаа, инновацийн хөгжил

Илтгэгч:  Д.Энхээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-03-02

Илтгэлийн хураангуй: Эхийн гол санааг асуултаар илэрхийлэх чадвар ба оюутан - багшийн зөв бичих дүрмийн хэрэглээний түвшинг тодорхойлох, оюутан - багшийн унших, ойлгох, бүтээлчээр сэтгэн бодох, бичих чадварыг зэрэг үнэлэх зорилготой.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Блүүмийн таксоном #гол санааг асуултаар илэрхийлэх #диалогийн арга

Илтгэл нэмсэн: Д.Энхээ