Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
PowerPoint presentation as a learning tool to improve EFL student’s English language skills

Илтгэсэн хурлын нэр: BEST LOCAL PRACTICES IN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES TEACHING TO STUDENTS

Илтгэгч:  Г. Отгонсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Ц.Нарангэрэл:H.FL21]

Илтгэсэн огноо: 2015-10-16

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #anxiety #speaking skills #motivation #PowerPoint presentation

Илтгэл нэмсэн: Г. Отгонсүрэн