Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АМЬД БА АМЬГҮЙ БАЙГАЛИЙН ХОЛБОО ХАМААРЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН СУДАЛГАА

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын судалгаа инновацийн хөгжил

Илтгэгч:  С.Батхуяг

Хамтран илтгэгч: [Б.Баярчимэг:99141319],[Ш.Дауренбек:T.MS10]

Илтгэсэн огноо: 2015-05-02

Илтгэлийн хураангуй:

Монголчууд бид суурин амьдралд шилжсэнээс дараах зүйлүүдийг умартах тал ажиглагдах боллоо. Байгалийг дотор нь амьд байгаль, амьгүй байгаль гэж хуваадаг. Амьд байгальд бичил биетэн, мөөг, ургамал, амьтан, хүн багтдаг. Бид тэгэхээр амьд байгалийн цаашилбал байгалийн нэг хэсэг гэдгээ мартаж болохгүй юм.  Байгалийг танин мэдэж, холбоо хамаарлыг ойлгосноор түүнд ээлтэй хандаж, хамгаалах нь өөрсдийгөө хамгаалж байна гэсэн үг билээ. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #эрвээхийн эффект #Амьд ба амьгүй байгаль #байгаль хамгаалал

Илтгэл нэмсэн: С.Батхуяг