Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл арга зам, эрдэм шинжидгээний гуравдугаар бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-17

Илтгэлийн хураангуй: оюутны бие даалыг хөгжүүлэх боломж 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн