Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үнэлгээг вэбэд суурилж хийх туршилтын үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын хэмжил зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам

Илтгэгч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Б.Золзаяа:M.MS03],[Ц.Гэрэлтуяа:09.DID070]

Илтгэсэн огноо: 2016-01-15

Илтгэлийн хураангуй:

Нээлттэй боловсролын арга, хэлбэрийг сургалтад хэрэгжүүлэх боломжийг судлах, түүн дотроос үнэлгээг зохион байгуулах арга замыг судалж, багш, суралцагчийн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглүүлэн туршилт хийлээ. Энэхүү өгүүллээр нээлттэй боловсролын нэг болох Хан Академийн видео хичээл дээр түшиглэн “Вэб дизайн”, “СЦХБАЗ” хичээлийн хэрэгжилт, үнэлгээг зохион байгуулсан туршилтын үр дүнг танилцуулах болно.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #нээлттэй боловсрол

Илтгэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн