Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: МБУС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-19

Илтгэлийн хураангуй: оюутны багшлах ур чадварыг хэмжээсжүүлэх

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн