Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй-2016 сэдэвт эрдэм шинжилгээний дөрөвдүгээр бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-11-22

Илтгэлийн хураангуй: шинжлэн судлах арга зүйг хичээлийн судалгааны сэдэв болгон ашиглах 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн