Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Speaking skills assessment rubric

Илтгэсэн хурлын нэр: Англи хэл сурахуй-сургахуйн асуудлууд

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Ц. Мөнх-Ундар:H.FL28]

Илтгэсэн огноо: 2018-01-19

Илтгэлийн хураангуй: абаө

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн