Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Системийн зохиомжийн баримт
Цаасан урлалаар хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх арга зүйн асуудал
Боловсрол дахь герменевтик боломжийн тухай асуудалд
Шинэчилсэн хөтөлбөрийн арга зүй, үнэлгээний онцлог
Багц сургалтын явцад оюутны мэдлэгийг үнэлэхэд компьютерийн тест ашиглах нь
Англи хэл заах үйл ажиллагаанд видео эх болон дууны эффект ашиглах нь
ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТЫН ЗАРЧИМУУД THE PRINCIPLES OF GOOD TEACHING
Хүмүүжил
ЕБС-ын түүхийн сургалтын агуулгад 1911 оны ҮЭЧХ-ыг тусгасан нь
Спортын төрлийн хичээлүүдийн хөтөлбөрийн агуулгыг боловсронгуй болгох асуудалд
Өсвөрийн уртын харайгчдын хөдөлгөөний бэлтгэлжилтийн түвшинг сайжруулах арга зам
Aerobic Fitness Training Methods
Нийгмийн ажлын оюутны макро практикийн чадварыг үнэлсэн нь
“Проектив аргаар хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг судласан нь”
Хэмжигдхүүний харьцааны тухай
Бөхийн чөлөөт болон сонгомол барилдааны жингийн ангилал, дүрмийн өөрчлөлтийн байдал
Чөлөөт бөх болон сонгомол бөхийн дасгалжуулагчийн арга барил ба сэтгэл хөдлөлийн танин мэдэхүйн чадамжийн хоорондын харилцан хамаарал
Оросын спортын сэтгүүлзүйн түүх: Спортын тайлбарын түүхэн хөгжил, дүр төрх.
Өөрийн үнэлгээний талаарх суралцагчдын үзэл санаанд гарч буй өөрчлөлт
АНУ-ын ОНМХ-ийн тогтолцоон дахь спортын сэтгүүлзүйн үүрэг, байр суурь.
Өсвөр үе, залуучуудыг чадваржуулах хөтөлбөрийн үнэлгээ /орчуулын илтгэл/
Ойрын зайн гүйгчдийн амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд<
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд үнэлгээний шинэчлэл чухал болох нь
Аэробик фитнесс хүүхдийн сурах үйл, ой тогтоолтод нөлөөлөх нь
---------------
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>